Poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností


  • GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.