Objednávka

Firma
Meno a priezvisko
Adresa
E-Mail
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Katastrálne územie
Parc. číslo
Požadované služby
Predpokladaný termín vyhotovenia
Ďalšie požiadavky

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.