Napĺňanie informačných systémov

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.