Poradenstvo v oblasti prevodu nehnuteľností

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.