Polohopisné a výškopisné merania


 

 
  • GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.