Referencie

Stavby, ktoré stoja aj s našim prispením.

  • GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.