Porealizačné zameranie inžinierskych sieti


 
  • GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.