Žeriavové dráhy

TO_KGJ-zeriavova-draha-graf.pdf
06.11.2012 - 101.7 KB

  • Tab.14 – ŽERIAVOVÉ DRÁHY
Tabuľka výkonu 311
Položka MJVýkonRozpätie ceny v EUR
0110 m Koľajnice v úrovni terénu35-42
0210 mKoľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkami63-79
0310 mKoľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkami na jednej strane79-95
0410 mKoľajnice v úrovni terénu bez lávok122-127
0510 mUrčenie rozpätia mostu mostového žeriavu106-127
0610 m Určenie geometrických prvkov ŽD v oblúku a Atypickej ŽD138-227
  1. Poznámky:

  2. ŽD o rozsahu do 5 MJ sa ocení ako 5 MJ.
  • GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.