Kontakt

 

GEOKO s.r.o. sídlo spoločnosti:
Obchodná ul. 2
955 01  
Topoľčany
objednávky na adrese

IČO: 36 566 497
DIČ: 2021918998

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.