Adresný bod

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.