Geografická os ulice

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.