Geometrické plány

Tabuľka výkonu 3-1
PoložkaMJVýkon Rozpätie ceny v EUR
01100 mvytýčenie hranice pozemku130-190
02100 m vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN115-150
03100 mvyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN130-190
04100 mvyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena80-100
05vlastník výkupový elaborát5-15
06parcelaPreskúmanie možnosti vydania pozemku30-150

Poznámky:

  1. V cenách nie sú zahrnuté náklady na vybudovanie polohového bodového poľa.
  2. V cenách nie sú zahrnuté náklady na poskytovanie východiskových podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré účtujú orgány štátnej správy zhotoviteľovi a správne poplatky. Ak je rozsah výkonov v položkách 01, 03 a 04 menší ako 2 MJ, účtuje sa rozsah 2 MJ.

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.