Porealizačné zameranie inžinierskych sieti

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.