Práce inžinierskej geodézie

 

GEOKO je členom Komory geodetov a kartografov.